Basispunkt

basispunkt
Hva betyr det?

Basispunkt

02.04.2024
41 Visninger

I finansverdenen er detaljene som oftest der du finner diabolen. Et slikt detaljnivå som kan…

Hans Eriksen