Debitorkreditt

Hans Eriksen
09.03.2024
93 Visninger

Debitorkreditt, også kjent som fakturasalg eller fakturafinansiering, er en finansieringsmetode hvor bedrifter selger sine utestående fakturaer til en tredjepart (en finansieringsinstitusjon eller en fakturakjøper) til en rabattert pris. I stedet for å vente på at kundene skal betale, får bedriften umiddelbar tilgang til en stor del av fakturabeløpet, typisk mellom 70% og 90%. Resten av beløpet, minus en avgift for tjenesten, blir utbetalt til bedriften når kunden betaler fakturaen.

Hvordan fungerer det?

Prosessen for debitorkreditt kan deles inn i følgende trinn:

  • Faktura Utstedelse: Bedriften selger varer eller tjenester til en kunde og utsteder en faktura med betalingsvilkår.
  • Salg av Faktura: Bedriften selger den utestående fakturaen til en fakturakjøper og mottar en prosentandel av fakturabeløpet umiddelbart.
  • Betaling: Kunden betaler fakturabeløpet direkte til fakturakjøperen på forfallsdatoen.
  • Utbetaling: Fakturakjøperen overfører det gjenværende fakturabeløpet til bedriften, fratrekket for tjenesteavgiften.

Denne finansieringsmetoden er særlig attraktiv for SMB-er som trenger rask tilgang til kontanter for å dekke løpende utgifter, investere i vekst, eller håndtere uforutsette økonomiske utfordringer. Ved å benytte debitorkreditt kan bedrifter effektivt omgjøre utestående fordringer til likvide midler, uten å måtte vente på tradisjonelle betalingsvilkår som ofte strekker seg over 30, 60, eller til og med 90 dager.

Forfatter Hans Eriksen

Hans er en anerkjent forfatter hos forbrukslån.info, hvor han deler sin ekspertise og innsikt om forbrukslån med leserne. Med en bakgrunn i finans og en lidenskap for å hjelpe folk med å navigere i lånemarkedet, tilbyr Hans klare, pålitelige råd og tips. Hans' artikler fokuserer på å belyse de ulike aspektene ved forbrukslån, fra å sammenligne lånetilbud til å forstå renter og gebyrer, alltid med målet om å utruste leserne med kunnskapen de trenger for å ta informerte finansielle valg.